PRAVILNIK O PRIVATNOSTI

10.06.2020 | AKTUELNO | Pregleda: 9 | Autor: | 0

Pravilnik o privatnosti

Magično bilje d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na
verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 2.
Pre prikupljanja podataka, Magično bilje d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o svedećem:
• Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Magično bilje d.o.o. Beograd, Cara Uroša 9.
• Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja
Magično bilje d.o.o. internet prodavnice i telefonske prodaje proizvoda, bezbednost članova internet i telefonskog servisa naručivanja proizvoda, i omogućavanje evektronske trgovine u skladu sa zakonom.
• Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske i telefonske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim
običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

Član 3
Lica koja koriste podatke su lica koja su zaposlena u Magičnom bilju d.o.o. ili lica koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je
neophodna za ostvare nje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ivi odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

Član 4
Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, i niko ko ne želi da bude naručilac proizvoda putem internet prodavnice, mejlom ili telefonom, nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini.

Član 5
Lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti naručivanja i kupovine proizvoda putem elektronske prodavnice, mejlom ili telefonom. Povlačenje pristanka za prikupljanje podataka ne utiče na eventualne ranije preuzete obaveze naručioca.

Član 6
U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 7
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
Ime, prezime, adresa, broj mobilnog ili fiksnog telefona, e-mail adresa.

Član 8.

Sva opšta akta Magičnog bilja d.o.o. moraju biti u skladu sa ovim Pravlinikom. Ako neki opšti akt Magičnog bilja d.o.o. nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti,
primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na sajtu Magičnog bilja d.o.o.

Dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.

Tagovi:

Komentari (0)

Ostavite komentar

MAGIČNO BILJE, PRODAVNICE

BEOGRAD:

  • Maksima Gorkog 25 (blizu Kalenić pijace),
    011/245-07-82
    radnim danima: 8h-20h,
    subotom: 9h-15h
MAGIČNO BILJE, PRODAVNICE

BEOGRAD:

PRATITE NAS

Development: draganmarkovic.net

Upotreba kolačića (eng. Cookies). Ovaj sajt koristi kolačiće u cilju analize saobraćaja i poboljšanja korisničkog iskustva. Daljim korišćenjem sajta izjavljujete da se slažete sa upotrebom kolačića.
Razumem