KOPRIVA UNIŠTAVA ĆELIJE RAKA

AKTUELNO | Pregleda: 1146 | Autor:

Natrijum formijat iz korova nova je nada za obolele od kancera


Naučnici rade na novoj terapiji za izlečenje raka u kojoj je ključna supstanca sastojak koji sadrži kopriva.
Od terapije nazvane JPC11 očekuje se da će automatski uništavati maligne ćelije. Ovaj pristup mogao bi da smanji neželjene efekte hemoterapije i lekova koji se uzimaju kod malignih oboljenja. Istraživanja su usmerena uglavnom na lečenje raka jajnika i prostate. Stručnjaci ističu da terapije deluje tako što određena doza prirodnog natrijum formijata (soli mravlje kiseline) pronađenog u koprivi uništava maligne ćelije.
Ova terapija još uvek nije dovoljno istražena, ali naučnici veruju da su na dobrom putu. Mnogi čak smatraju da će se ovakav vid terapije koristiti i kao preventiva za kancerogena oboljenja, a da istovremeno neće ugroziti zdrave ćelije.


Komentari